"Bez Porównania": wyślij artykuł!

Czasopismo naukowe studentów komparatystyki UJ zachęca do przesyłania artykułów do kolejnego numeru „Bez Porównania", który ukaże się w ostatnim kwartale 2013 roku.

Temat numeru: „Pogranicza".

 

Proponowane zagadnienia:
 

 - granice języka a granice literatury narodowej,
 - tożsamość narodowa a tożsamość literacka w literaturze pogranicza,
 - problem kreacji i autokreacji w literaturze pogranicza,
 - literatura małych ojczyzn i literackie mikrohistorie,
 - między Wschodem a Zachodem - negocjowanie tożsamości w literaturze polskiej,
 - granice literatury europejskiej - wpływy, inspiracje, zapożyczenia,
 - wielokulturowość, transkulturacja, kontrakulturacja w literaturze pogranicza,
 - interdyscyplinarność: literatura-kultura-historia w literaturze pogranicza,
 - kolonializm, postkolonializm i neokolonializm w literaturze,
 - Północ-Południe - linie podziału, ich charakter i konsekwencje, próby przełamania,
 - problem zmiany bądź zacierania granic w perspektywie kultury globalnej,
 - translokacja, przenoszenie tradycji związane ze zmianą granic i masowymi migracjami, enklawy kulturowe,
 - tabu życia na pograniczu w opozycji do wyrazistej i silnej pozycji centrum.

 

 

Artykuły należy nadesłać do 10 września 2013 roku na adres bez.porownania@gmail.com

Z wymogami edytorskimi można zapoznać się tutaj.

Planowany temat następnego numeru: "Literatura prześmiana".

 

 

 

źródło: www.bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl/


Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...