Academio_avatar


Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne

Opis Zdobyte umiejętności Studia na kierunku Ekonomia o specjalności przedsiębiorczość gospodarcza pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu: -podjęcia własnej działalności gospodarczej w rynku krajowym i europejskim, -posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów podmiotów gospodarczych, -oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego, -stosowania zasad rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykorzystywania wiedzy w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw, -analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi, -umiejętności stosowania koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, -gospodarowania zasobami ludzkimi, -stosowania koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wyceny projektów gospodarczych, -kreowania orientacji marketingowej biznesu oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych, -analizy i prezentacji informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, w tym prognozowania i symulacji, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wizualizacji informacji w biznesie, -stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną, -analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań, -interpretacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu lokalnym i regionalnym warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, -znajomości języka obcego. Praktyki Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. -Urząd Miejski, -Urząd Skarbowy, -Urząd Pracy, -szpitale, -sądy, -jednostki wojskowe, -biura rachunkowe, -centra kultury, firmy, m.in.: -ALSTOM Power Sp. z o. O/ Elbląg -Energa - Operator S.A. O/Elbląg -Telefonia DIALOG S.A., O/Elbląg. Co po studiach? Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej już po zakończeniu studiów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji trzech podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorcy: ekonomicznej, odpowiedzialności publicznej oraz etycznej. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia [ź] http://www.pwsz.elblag.pl/ekonomia.html#spec3
Dołącz do nas! Przedsiębiorczość Gospodarcza
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu , Instytut Ekonomiczny ).

Dołącz do nas i dziel się plikami i zdjęciami, korzystaj z naszego maila grupowego, pisz na forum, ustalaj terminy w kalendarzu... .

Zaloguj się za darmo i dołącz do naszej grupy

lub

Zarejestruj się przez Facebook lub Gmail i załóż własną grupę:

Liderzy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...