Turystyka i rekreacja Kraków - I stopień, dzienne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Opis


Kierunek Turystyka i Rekreacja został utworzony w 2008 roku, jako kontynuacja i rozszerzenie zapoczątkowanego w roku 1999 kształcenia na specjalności Geoturystyka, cieszącej się dużą popularnością wśród studentów Wydziału. Studenci nowego kierunku zdobywają wykształcenie ogólne i specjalistyczne oraz umiejętności praktyczne z zakresu: przygotowywania produktów turystycznych dla różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem geoturystyki, ekoturystyki, turystyki międzynarodowej i uzdrowiskowej, zakładania i prowadzenia firmy turystycznej, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych w kraju i zagranicą, przygotowywania ekspozycji muzealnych i multimedialnych oraz materiałów edukacyjnych poświęconych obiektom przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego, organizowania i udostępniania turystycznego różnych obiektów przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego (w tym także geoparków), organizowania i promocji ruchu turystycznego na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i zagranicą, w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach doradztwa zawodowego, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zarządzających obszarami chronionymi, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, których celem jest ochrona dziedzictwa przyrody ożywionej i nieożywionej, Państwowym Instytucie Geologicznym, szkołach wyższych oraz w szkolnictwie średnim i pomaturalnym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • język nowożytny
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • informatyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0645207,19.9236483&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0645207,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...