Administracja Warszawa - I i II stopień, dzienne, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego

Opis


Studia I Stopnia

CEL STUDIÓW

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla

KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH:

 • specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego, a także w instytucjach niepublicznych
 • pracownikiem agend administracyjnych (w organizacjach społecznych, w partiach politycznych czy w organizacjach samorządu gospodarczego lub zawodowego)

CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH:

 • wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych, podstawową wiedzę ekonomiczną
 • znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, a także znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA MIĘDZYNARODOWA
 • ZARZĄDZANIE SEKTOREM USŁUG PUBLICZNYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA

Koszt jednego roku na studiach:

 • I stopnia - 6200 zł
 • II stopnia - 7850 zł
Czesne od 6200,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • Dowolny przedmiot
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • Dowolny przedmiot
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • Dowolny przedmiot


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.2722542,21.0149494&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.2722542,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Wseiz www.wseiz.pl

**WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZADZANIA W WARSZAWIE <br> UCZELNIA TECHNICZNO-ARTYSTYCZNA** <br> Istniejąca od ponad 17 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządz...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...