Fizjoterapia Kraków - I i II stopień, dzienne, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Opis


Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

  1. Egzamin ze sprawności fizycznej:

Pływanie – I część

Bieg na 800 m dla kobiet i 1500 m dla mężczyzn – II część

  1. Wynik nowej matury jednego spośród trzech przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia., a dla kandydatów ze starą maturą test pisemny z biologii.

Pływanie – kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (start dowolny – skok ze słupka lub start z wody, sposób pływania jest dowolny – można płynąć jednym stylem cały dystans lub dwoma, trzema itd. zmieniając styl w trakcie pokonywania dystansu) w czasie nie dłuższym niż 1 min 10 s dla kobiet i 1 min dla mężczyzn. Przekroczenie limitu czasowego (ocena niedostateczna – niezdany egzamin sprawnościowy z pływania) eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Bieg na 800 m dla kobiet i 1500 m dla mężczyzn – aby zdać tę część egzaminu sprawnościowego należy przebiec dystans w czasie nie dłuższym niż 3 min 30 s dla kobiet i 5 min 55 s dla mężczyzn. Przekroczenie limitu czasowego (ocena niedostateczna, niezdany egzamin ze sprawności fizycznej – drugiej części) eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci, którzy zaliczyli obydwie części egzaminu sprawnościowego (zmieścili się w podanych limitach czasowych), są dopuszczeni do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci ze starą maturą zdają test pisemny z biologii.

Test będzie się składał z 50 pytań – 2 pkt. za każdą poprawną odpowiedź. Wynik 36 pkt. (przy maksimum 100 pkt.) za test, równoznaczny jest z uzyskaniem oceny pozytywnej (zdany egzamin teoretyczny) i otrzymaniem najniższej pozycji rangowej na liście za tę część postępowania kwalifikacyjnego.

Wynik nowej matury

Kandydaci z nową maturą będą mieć uwzględniony wynik matury na poziomie rozszerzonym z jednego spośród trzech przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia. Wymagane minimum to 36%. Wynik 36% z wybranego przedmiotu jest równoznaczny z uzyskaniem oceny pozytywnej (zdany egzamin teoretyczny) i otrzymaniem najniższej pozycji rangowej na liście za tę część postępowania kwalifikacyjnego. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc, decyduje pozycja rangowa za część teoretyczną (wynik matury lub test). Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2009 i 2010 z biologii lub fizyki, lub chemii po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego będą przyjęci na studia. Klasa sportowa mistrzowska w dyscyplinach olimpijskich i I klasa sportowa w następujących dyscyplinach: badminton, gimnastyka, judo, kajakarstwo górskie, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, snowboard, szermierka, wioślarstwo – zwalniają kandydata z egzaminu sprawnościowego. Klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), a I klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez rok od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego).

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • biologia
    • chemia
    • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0729095,20.000801&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0729095,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...