Studium Dzienne Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Częstochowa - I stopień, dzienne, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Opis


Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej: "Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby". (Dz.U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r. z póżn. zm.)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest:

  • wykształcenie średnie,

  • wiek do 23 lat,

  • posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

  • pozytywne wyniki egzaminu wstępnego.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły składają wymagane dokumenty w nie przekraczalnym terminie podanym na stronie uczelni.

Punkty preferencyjne W trakcie egzaminów wstępnych przyznawane będą punkty preferencyjne według poniższej skali za posiadanie:

prawo jazdy kat. B - 1 pkt.

prawo jazdy kat. B+C - 10 pkt.

kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny - 10 pkt.

znajomość języka obcego na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej: ocena 4 - 4 pkt., ocena 5 - 5 pkt., ocena 6 - 6 pkt. Punkty preferencyjne przyznawane są za znajomość tylko jednego języka obcego, z którego ocena na świadectwie jest najwyższa.

Egzaminy wstępne: Kandydat do studium musi zaliczyć dwa egzaminy:

  • egzamin sprawności fizycznej Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego kandydaci zostaną poddani weryfikacji. Na weryfikacji kandydaci otrzymają numery startowe oraz zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty w oryginale: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego, dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku jego posiadania), dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny (w przypadku jego posiadania). Egzamin sprawności fizycznej składa się z 3 konkurencji: bieg na 50 m, bieg na 1000 m i podciąganie na drążku (szczegóły na stronie szkoły)

  • egzamin teoretyczny - test z fizyki i chemii. Część teoretyczną egzaminu wstępnego stanowić będzie test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią zawierający 50 zadań (25 zadań z chemii i 25 zadań z fizyki). Na egzaminie teoretycznym obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych oraz innych pomocy naukowych. W trakcie egzaminu nie można wychodzić z sali.

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji kandydatów dostępne na stronie szkoły.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • *


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.7906128,19.1015751&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.7906128,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_wsl www.wsl.edu.pl

**Wyższa Szkoła Lingwistyczna - Ważni Są Ludzie**, a przede wszystkim ich potrzeby, umiejętności i pasje. Każdy człowiek posiada wszystkie zasoby potrzebne d...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...