Pielęgniarstwo Biała Podlaska - I stopień, dzienne, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Instytut Zdrowia

Opis


Studia trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych, kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 4815 godzin - zgodnie z wymaganiami krajów Unii Europejskiej.

Praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych.

Absolwent studiów będzie posiadać:

 • wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych

 • umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych i psychicznych

 • umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka

 • umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia

  Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny
  • Dowolny przedmiot


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.0248964,23.1608833&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.0248964,23
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsb.com.pl

Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Woj...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...