Pielęgniarstwo Łomża - I i II stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży Instytut Medyczny

Opis


CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa
 • wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych
 • umiejętność udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • praktyczną zdolność sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną i umierającą
 • sprawność w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz określania zasobów do ich zaspokojenia
 • zdolność oceny wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki
 • umiejętność organizowania pracy własnej i komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy
 • sprawność w inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
 • przygotowanie do pracy w zespole oraz do samodzielnego wykonywania zawodu
 • dobrą znajomość języka angielskiego, także w zakresie języka specjalistycznego
 • wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów II stopnia

KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH

 • pracownikiem stopnia kierowniczego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • pracownikiem administracji rządowej i samorządowej
 • pracownikiem instytucji oświatowych
 • przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.160525,22.049946&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.160525,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.lomza.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...