Pielęgniarstwo Kalisz - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa

Opis


Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowana kadrę pielęgniarska w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach służby zdrowia.

Edukacja na tym kierunku przygotowuje studenta do podejmowania złożonej działalności zarówno na rzecz zapewnienia całościowej opieki pielęgniarskiej człowiekowi, rodzinie, jak i rozwija jego osobowość oraz zainteresowania zawodowe.

Wprowadzane współcześnie zmiany w praktyce pielęgniarskiej mają swoje odzwierciedlenie w przekazywanej studentom wiedzy teoretycznej oraz kształtowanych umiejętnościach: pielęgnacyjno - opiekuńczych, diagnostyczno - terapeutycznych, z zakresu promowania zdrowia i profilaktyki.

Program nauczania obejmuje ogółem 4845 godzin zajęć, w tym 2300 godzin to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Wybierając właśnie ten kierunek studiów młody człowiek ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk medycznych oraz rozwinąć nowe umiejętności interpersonalne, a także postawy bezinteresowności, troskliwości i opiekuńczości.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski
    • biologia
    • chemia
    • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7572278,18.0860978&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7572278,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Janski www.opole.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...