Pielęgniarstwo Piła - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instytut Ochrony Zdrowia

Opis


Program studiów ułożony jest zgodnie ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych szkołach zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 roku (z póź. zm.), wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Standardy te odpowiadają wymogom Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku powinien, dzięki studiom, opanować wiadomości i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych pielęgniarki, składających się na funkcje bezpośrednio skierowane na odbiorcę usług i funkcje pośrednie, związane z rozwojem praktyki i zawodu.

Absolwenci przygotowani będą do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj.: ochrony zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, usprawniania leczniczego, zakładach pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych, pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego oraz innych placówkach, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego, wizytująca w listopadzie 2004 r. Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, stwierdziła we wniosku końcowym, że Uczelnia spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne, dotyczące standardów kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, przyznając ogółem maksymalną liczbę punktów.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • chemia
    • fizyka
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • biologia


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.1563863,16.7634218&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1563863,16
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wit.edu.pl

**Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym.** Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Ak...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...