Ratownictwo medyczne Nowy Sącz - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia

Opis


Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają tworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa. Jedną z konsekwencji było powstanie nowej dyscypliny medycznej - medycyny ratunkowej - ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny i miejsca wystąpienia zdarzenia.

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia wynosi 4280, w tym 2125 godzin kształcenia teoretycznego i 2155 godzin kształcenia praktycznego. Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu ratownik medyczny w jednostkach wchodzących w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne (w programie nauczania zaplanowano wymagane minimum 60% treści kształcenia określonych w standardach dla studiów I stopnia kierunku Zdrowie publiczne), kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia ratowników medycznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia) przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie konkursu świadectw.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=49.6172923,20.6951021&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|49.6172923,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsaib.pl

Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Od wielu lat kształcimy kadry dla biznesu. Przez te wszystkie lata budowaliśmy markę, dziś rozpoznawalną ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...