Ratownictwo medyczne Nowy Sącz - I stopień, zaoczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia

Opis


Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób krążenia oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają tworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa. Jedną z konsekwencji było powstanie nowej dyscypliny medycznej - medycyny ratunkowej - ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny i miejsca wystąpienia zdarzenia.

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia wynosi 4280, w tym 2125 godzin kształcenia teoretycznego i 2155 godzin kształcenia praktycznego. Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu ratownik medyczny w jednostkach wchodzących w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne (w programie nauczania zaplanowano wymagane minimum 60% treści kształcenia określonych w standardach dla studiów I stopnia kierunku Zdrowie publiczne), kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia ratowników medycznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia) przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie konkursu świadectw.

Czesne od 3500,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=49.6172923,20.6951021&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|49.6172923,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wit.edu.pl

**Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym.** Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Ak...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...