Filologia angielska Racibórz - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Neofilologii

Przejdź na stronę! www.pwsz.raciborz.edu.pl
Opis


Specjalizacje do wyboru:

- nauczycielska,
- translatorska,
- język biznesu

Nauka odbywa się w ramach trzech bloków przedmiotowych.
Blok A obejmuje praktyczną naukę języka specjalności oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki języka specjalności jest zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, który zakłada nauczanie języka w podziale na cztery sprawności: dwie sprawności receptywne (czytanie i słuchanie) oraz dwie sprawności produktywne (mówienie i pisanie). Blok B to grupa treści kierunkowych, czyli najważniejszych przedmiotów kształcenia filologicznego. Należą do nich zajęcia przygotowujące merytorycznie studenta do pracy zawodowej. W ramach tego bloku studiujący poznają historię literatury, kulturę i historię obszaru językowego oraz literaturę powszechną. Blok ten obejmuje również grupę przedmiotów związanych z nauką o języku: wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka specjalności i gramatykę kontrastywną. Kształcenie filologiczne w ramach grupy przedmiotów kierunkowych wieńczy seminarium licencjackie, w ramach którego studenci pod opieką promotora przygotowują pracę licencjacką. Natomiast blok C tworzą przedmioty uzupełniające, podczas których studenci poznają podstawowe zasady języka klasycznego, technologię informacyjną czy zdobywają umiejętność udzielania pierwszej pomocy (w ramach przedmiotu pomoc przedlekarska). Do tej grupy należą również ćwiczenia z wychowania fizycznego.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0865919,18.2057196&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0865919,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_pwsz_raciborz www.pwsz.raciborz.edu.pl

Specjalizacje do wyboru: <br><br> - nauczycielska,<br> - translatorska,<br> - język biznesu<br><br> Nauka odbywa się w ramach trzech bloków przedmi...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...