Ratownictwo medyczne Suwałki - I stopień, zaoczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Opis


Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (*).

SYLWETKA ABSOLWENTA Wprowadzenie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Istotą kształcenia na kierunku jest przygotowanie odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych, premiującego wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,

 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,

 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,

 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy (w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości),

 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,

 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Od licencjonowanego ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia i w szpitalnych oddziałach ratunkowych Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Osoba kształcąca się w zawodzie ratownik medyczny powinna spełniać specyficzne wymagania związane z kształceniem w zawodzie: bardzo dobra sprawność fizyczna, dobra koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, umiejętność radzenia ze stresem w trudnych warunkach, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, uczciwość, wyobraźnia prognostyczna w zakresie oceny sytuacji i przewidywanych skutków. Kandydat na ratownika medycznego powinien odznaczać się takimi cechami osobowości jak: zdolności decyzyjne, zdolności dydaktyczne, zdolności manualne, zdolności organizacyjne i przywódcze, zdolność do szybkiej analizy i reakcji na otrzymane informacje, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, zdyscyplinowanie, zrównoważenie emocjonalne.

Czesne od 3800,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • wos
  • geografia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • *


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=54.0994624,22.9313418&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|54.0994624,22
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.zabrze.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...