Fizjoterapia Tarnów - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia

Opis


Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia prowadzone są w trybie stacjonarnym (2903 godzin dydaktycznych i 923 godziny praktyk zawodowych) i niestacjonarnym (1874 godzin dydaktycznych i 923 godziny praktyk zawodowych). Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Proces kształcenia studenta obejmuje trzy obszary: kształcenie podstawowe, kierunkowe i ogólne.

Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do: wykonywania czynności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego w profilaktyce oraz w procesie terapii i rehabilitacji w lecznictwie szpitalnym i pozaszpitalnym uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych zabiegów; przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danego pacjenta w celu zapobiegania niepełnosprawności; dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych. Absolwent jest przygotowany do koordynacji działań właściwych i korzystnych dla chorego oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji Absolwent kierunku fizjoterapia posiada przygotowanie zawodowe do zatrudnienia w takich miejscach pracy, jak: publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, m.in.: szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, przychodnie wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria rehabilitacyjne i o różnym profilu, ośrodki opiekuńczo-lecznicze; zakłady pracy chronionej; warsztaty terapii zajęciowej; jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną, np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, klubowe przychodnie sportowo-lekarskie, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania; publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie sportów dla osób niepełnosprawnych; placówki sportowo-rekreacyjno-terapeutyczne. Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w uczelniach akademickich.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • biologia
    • chemia
    • fizyka
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0155959,20.9905039&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0155959,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.lomza.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...