Budownictwo Kraków - I i II stopień, dzienne, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej

Opis


I STOPIEŃ

Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r.

Specjalności:
bez specjalności

II STOPIEŃ

Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r.

Specjalności:

 • budowlane obiekty inteligentne
 • drogi kolejowe
 • drogi, ulice i autostrady
 • infrastruktura transportu lotniczego
 • mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa
 • zarządzanie i marketing w budownictwie
 • zastosowania informatyki w budownictwie

Kryteria przyjęć

O przyjęcie na ten kierunek studiów mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

Przyjęcia odbywają się na podstawie listy rankingowej.

W przypadku absolwentów kierunku Budownictwo, brana jest pod uwagę średnia ocen z ukończonych studiów.

W przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, brana jest pod uwagę średnia ocen z ukończonych studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Za kierunki pokrewne uznaje się takie kierunki, na których realizowanych jest co najmniej 60% z grupy treści kierunkowych podanych w obowiązujących standardach kształcenia na kierunku Budownictwo: geometria wykreślna i rysunek techniczny, geodezja, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, instalacje budowlane, budownictwo komunikacyjne, fizyka budowli, hydraulika i hydrologia, organizacja produkcji budowlanej, technologia robót budowlanych, kierowanie procesem inwestycyjnym, ekonomika budownictwa.

Kandydat składa m.in. następujące dokumenty: dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów. Uruchomienie studiów II stopnia prowadzonych z podziałem na specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku budownictwo

Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, prestiżowych i poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy zawodów.
Absolwent kierunku budownictwo po studiach I stopnia uzyskuje kwalifikacje 

w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich budowlanych obiektów i konstrukcji inżynierskich takich, jak: budynki, drogi, mosty, konstrukcje powłokowe, zbiorniki, budowle podziemne wykonywane w technologii żelbetowej, murowej, metalowej, drewnianej.

Jest przygotowany do nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Jego wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki i posługuje się nowoczesnymi metodami komputerowymi i technologiami informatycznymi. Absolwent studio I stopnia kierunku budownictwo otrzymuje tytuł inżyniera.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0716815,19.9441011&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0716815,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...