Budownictwo Kraków - I stopień, dzienne, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska

Opis


Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r.

Specjalności:

budownictwo wodne i geotechnika

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku budownictwo

Studia na kierunku budownictwo (prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska) mają charakter techniczny. Absolwenci specjalności budownictwo wodne i geotechnika uzyskują tytuł zawodowy inżyniera z zakresu budownictwa. 
Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu podstaw matematyczno-

-fizycznych i technicznych, a także umiejętności w dziedzinie projektowania budowli i ich posadowienia; stabilizacji osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych; projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budowli ziemnych, obiektów budownictwa wodnego i gospodarki komunalnej; prowadzenia robót geotechnicznych; kierowania zespołami wykonawczymi i firmą budowlaną, a także stosowania nowoczesnych technologii w projektowaniu i wykonawstwie obiektów.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach lub firmach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu 

i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Są przygotowani do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.

Doświadczenie zawodowe oraz złożenie stosowanych egzaminów pozwala im ubiegać się o uprawnienia budowlane i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • matematyka
    • chemia
    • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0716815,19.9441011&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0716815,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...