Papiernictwo i poligrafia Łódź - I i II stopień, zaoczne, Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym na stanowiskach inżynierskich, w zakresie obsługi maszyn i procesów technologicznych, współdziałania ze służbami pomocniczymi, kierowania personelem. Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, laboratoriach branżowych, biurach projektowych, firmach dostawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu papiernictwa i poligrafii. Przygotowany jest również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej wytwórczej lub usługowej. Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu papiernictwa i poligrafii. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Cele kształcenia

Dostarczenie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w branżach: papierniczej, poligraficznej i pokrewnych. Wiedzy specjalistycznej, której powinna towarzyszyć dobra znajomość matematyki, podstaw chemii i mechaniki oraz technik komputerowych. Oprócz wykształcenia technicznego absolwent zdobywa pewien zasób wiedzy z nauk ekonomicznych, organizacji i prawa pracy, bhp. Rozwija praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy zawodowej. Uzupełnieniem procesu dydaktycznego jest rozwój osobowości i poziomu intelektualnego oraz ukształtowanie odpowiednich postaw etycznych.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 4200,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.745786,19.4559812&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.745786,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.inpap.p.lodz.pl

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficzny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...