Technologia żywnosci i żywienie człowieka Łódź - I i II stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Cele kształcenia

Celem programu studiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (I stopnia) Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego na stanowisku inżynieryjnym. Absolwent powyższego kierunku jest przygotowany również do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się obrotem żywności, jej kontrolą oraz żywieniem człowieka. Posiada on interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) z wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych. Absolwent jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Zdobyta wiedza ma służyć również projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zdobyte wiadomości z zakresu analizy żywności, biochemii, mikrobiologii i informatyki umożliwiają prowadzenie prac o charakterze analitycznym. Absolwent posiada ponadto wiedzę na temat zasad żywienia człowieka.
Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka jest przygotowany również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją, włączając w to kalkulację ekonomiczą. W tych działaniach może wykorzystywać nabyte podczas studiów umiejętności językowe (na poziomie B2) i opanowane techniki komputerowe. Dzięki szerokiej wiedzy z przedmiotów chemicznych absolwent jest wartościowym kandydatem do pracy także w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Absolwent może rozwijać swoje umiejętności zawodowe i bez problemów kontynuować studia II stopnia, może również prowadzić własną działalność produkcyjno-handlową. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafi też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - specjalności i kierunki dyplomowania:

 1. Technologia żywności

  • Cukrownictwo
  • Technologia chłodnictwa żywności
  • Technologia skrobi i cukiernictwa
 2. Chemia żywności

  • Chemia żywności
  • Aromaty spożywcze i surowce kosmetyczne
 3. Analiza i ocena żywności

  • Analiza i ocena żywności

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki, biologii lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • biologia
  • chemia
  • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7542511,19.4548057&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7542511,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.snack.p.lodz.pl

Cele kształcenia Celem programu studiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (I stopnia) Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Polite...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...