Budownictwo Łódź - I i II stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Cele kształcenia

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwenci są przygotowani do wykonawstwa obiektów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kierowania zespołami i firmą budowlaną. Dysponują wiedzą z zakresu wykorzystania technik komputerowych i stosowania nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, w nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia magisterskich. Po odbyciu stażu zawodowego (praktyki budowlanej), mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7478755,19.4519941&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7478755,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.bais.p.lodz.pl

Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do d...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...