Inżynieria bezpieczeństwa pracy - k. unikatowy Łódź - I stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Przejdź na stronę! www.weeia.p.lodz.pl
Opis


Cele kształcenia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest przygotowanie przyszłego inżyniera do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy powinien posiadać umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczenia wypadków, awarii i chorób zawodowych. Szczególne umiejętności absolwent tego kierunku studiów to: wykonanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrola przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, prowadzenie badań i okoliczności awarii i wypadków przy pracy, prowadzenie szkoleń BHP, spełnianie funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenie dokumentacji BHP. Przewiduje się, że absolwent studiów inżynierskich znajdzie zatrudnienie we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji, nie zależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy szczebla zarządzania.

Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników, w celu zapobiegania i eliminowania wypadków, awarii i chorób zawodowych. Dowiesz się, jak prowadzić szkolenia i dokumentacje BHP. Ponadto będziesz potrafił wykonać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny oraz warunków pracy. Podstawowymi przedmiotami na tym kierunku są matematyka, fizyka oraz mechanika techniczna.

Są to studia stacjonarne pierwszego stopnia bez podziału na specjalności.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7528073,19.4534&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7528073,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.weeia.p.lodz.pl

Cele kształcenia Podstawowym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest przygotowanie przyszłego inżyniera do pracy zawodowej w z...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...