Inżynieria bezpieczeństwa pracy Łódź - I stopień, zaoczne, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest przygotowanie przyszłego inżyniera do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy powinien posiadać umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczenia wypadków, awarii i chorób zawodowych. Szczególne umiejętności absolwent tego kierunku studiów to: wykonanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrola przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, prowadzenie badań i okoliczności awarii i wypadków przy pracy, prowadzenie szkoleń BHP, spełnianie funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenie dokumentacji BHP. Przewiduje się, że absolwent studiów inżynierskich znajdzie zatrudnienie we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji, nie zależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy szczebla zarządzania. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje biegłe posługiwania się nim w podstawowym zakresie języka zawodowego. Będzie posiadał podstawowe umiejętności z zakresu informatyki tak w zakresie problematyki kierunku jak i w posługiwaniu się Internetem.

Cele kształcenia

Absolwent powinien posiąść wiedzę w zakresie redukcji wypadków i awarii przemysłowych oraz chorób zawodowych. Powinien opanować umiejętność projektowania, analizowania i monitorowania bezpieczeństwa, współpracy ze strażą pożarną i jednostkami służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinien umieć pracować pojedynczo i w zespołach. Powinien być przygotowany do zajmowania stanowisk w przemyśle jak i w innych dziedzinach gospodarki wliczając w to administrację lokalną i państwową.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Czesne od 3800,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7480286,19.4557805&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7480286,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a wipos.p.lodz.pl

Sylwetka absolwenta Podstawowym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest przygotowanie przyszłego inżyniera do pracy zawodowej ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...