Inżynieria chemiczna i procesowa Łódź - I i II stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku "Inżynieria chemiczna i procesowa" zdobywa podstawową wiedzę o procesach mechanicznych, dynamicznych, cieplnych i dyfuzyjnych oraz o budowie i działaniu urządzeń, w których są one realizowane. Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa jest przygotowany do projektowania oraz realizacji procesów fizycznych, chemicznych i biotechnologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach. Ukończenie Wydziału daje wykształcenie w jednym z najbardziej uniwersalnych zawodów inżynierskich o bardzo wysokiej randze w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę we wszystkich branżach przemysłu chemicznego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego oraz w zakładach produkcji aparatury i urządzeń chemicznych. Absolwent Wydziału jest przygotowany do merytorycznej współpracy z konstruktorami, energetykami, automatykami, informatykami oraz specjalistami z ochrony środowiska. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Cele kształcenia

Studia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabyta wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) i nauk inżynierskich oraz umiejętności praktycznych uzyskają podstawy do pracy w obszarze problematyki inżynierii procesowej w celu ekonomicznego i ekologicznego zaspakajania potrzeb społecznych.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7480286,19.4557805&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7480286,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a wipos.p.lodz.pl

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku "Inżynieria chemiczna i procesowa" zdobywa podstawową wiedzę o procesach mechanicznych, dynamicznych, cieplnych i d...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...