Automatyka i robotyka Łódź - I i II stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku ze stopniem inżyniera posiada wiedzę z zakresu robotyki, informatyki, regulacji automatycznej, projektowania mechanicznych układów automatyki, algorytmów obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Jest w stanie wykorzystywać profesjonalne oprogramowanie inżynierskie oraz tworzyć własne proste aplikacje, a także oprogramowywać sterowniki PLC i maszyny technologiczne sterowane numerycznie. Jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwent posiada znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym mu biegłe porozumiewanie się i korzystanie z literatury fachowej. Duży nacisk w kształceniu skierowany jest na opanowanie przez studentów nowych technik komputerowych Cax, takich jak AUTO-CAD, MECHANICAL DESKTOP, MICROSTATION, SOLID-EDGE i PRO-ENGINEER. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle w przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki i robotyki a także może podjąć studia II stopnia.

Cele kształcenia

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do twórczej pracy inżynierskiej oraz prac badawczych związanych z rozwojem, modernizacją i komputeryzacją w przemyśle maszynowym, spożywczym, przetwórczym, chemicznym, włókienniczym oraz energetyce i transporcie. Istotnym elementem wykształcenia absolwentów tego kierunku jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, automatyki, elektroniki i sterowania.

Pobocznym celem kształcenia jest umożliwienie rozwoju osobowości studenta z uwzględnieniem jego zainteresowań indywidualnych w ramach minimum programowego obowiązującego na kierunku Automatyka i Robotyka.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7538761,19.4514709&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7538761,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a mechaniczny.p.lodz.pl

Sylwetka absolwenta Absolwent tego kierunku ze stopniem inżyniera posiada wiedzę z zakresu robotyki, informatyki, regulacji automatycznej, projektowania m...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...