Zarządzanie i inżynieria produkcji Łódź - I i II stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału Mechanicznego na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów mechaników o pogłębionej wiedzy z dziedziny: ekonomii, technik wytwarzania, organizacji oraz zarządzania. Duży nacisk skierowany jest także na opanowanie przez studentów technik komputerowych i rozwinięcie Ich znajomości języków obcych. Absolwenci posiadać będą umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie, i to zarówno jako jej członkowie, jak i osoby zarządzające grupą, w celu rozwiązania problemu. Program studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji obejmuje przedmioty, w ramach których przekazywane są treści kształcenia dotyczące zagadnień podstawowych, takich jak: matematyki, fizyki, prawa gospodarczego, marketingu oraz zagadnień kierunkowych, jak np. zarządzania, nauki o materiałach, procesów produkcyjnych oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W programie położono szczególny nacisk na nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów w ramach projektów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności zarządcze, planistyczne, finansowe w szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli Im to na planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, transfer technologii i wdrażanie innowacji, jak również zarządzanie kosztami, finansami i kapitałem przedsiębiorstwa i procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji - obszarze inżynierii mechanicznej. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są wszechstronnie przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych, usługowych i handlowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Cele kształcenia

Zasadniczy cel kształcenia to przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej w sferze zarządzania i inżynierii produkcji tak, aby byli oni zdolni do twórczej analizy oraz syntezy problemów technicznych, gospodarczych i społecznych występujących w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych.

Pobocznym celem kształcenia jest umożliwienie rozwoju osobowości studenta z uwzględnieniem jego zainteresowań indywidualnych w ramach minimum programowego obowiązującego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7538761,19.4514709&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7538761,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a mechaniczny.p.lodz.pl

Sylwetka absolwenta Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału Mechanicznego na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów mechaników o pogłębionej wie...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...