Zarządzanie Łódź - I i II stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Inżynier, absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie zdobywa niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania i techniki, łącząc je z praktycznymi umiejętnościami dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów wewnętrznych oraz planowania rozwoju i działań przedsiębiorstwa. Absolwent posiada ogólną wiedzę inżynierską z zakresu metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań techniki, istniejących systemów produkcyjnych oraz transferu technologii i innowacyjności. Absolwenci w zależności od wybranej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie:

-inżynierii biomedycznej - absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu obrazowania medycznego, biomechaniki inżynierskiej, zdobywa umiejętności projektowania różnorodnych rozwiązań technicznych w medycynie; - systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - absolwent nabywa umiejętności łączenia informatyki z technikami komunikacji, projektowania i konstruowania rozwiązań technicznych w zakresie przepływu informacji w przedsiębiorstwie, wiedzę z zakresu baz danych, programowania obiektowego, systemów operacyjnych oraz aplikacji internetowych; -ekologii przemysłowej - absolwent zdobywa wiedzę z zakresu utrzymania i przywrócenia czystości środowiska naturalnego, umiejętności przystosowania rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i norm unijnych w zakresie ochrony środowiska; - inżynierii logistyki - absolwent zdobywa wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, rozumie istotę podejścia do biznesu oraz prawa normującego działalność logistyczną, posiada umiejętność planowania, organizowania i realizowania procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych.

Absolwenci kierunku przygotowani są do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Cechuje ich otwartość i dociekliwość poznawcza, kreatywność i postawa etyczna oraz umiejętność współpracy z innymi grupami zawodowymi. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

  • matematyki
  • języka obcego

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
    • matematyka
    • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7497655,19.4610313&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7497655,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a oizet.pl

Sylwetka absolwenta Inżynier, absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie zdobywa niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania i tec...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...