Zarządzanie i inżynieria produkcji Łódź - I i II stopień, zaoczne, Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Sylwetka absolwenta

Inżynier, absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" zdobywa niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania i produkcji, łącząc je z umiejętnościami dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania rozwoju i działań przedsiębiorstwa, w zakresie procesów realizacyjnych i zarządzania kosztami. Kluczową umiejętnością absolwentów kierunku jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych produkcji przedsiębiorstwa. Poprzez kształcenie z wykorzystaniem przede wszystkim projektów i opracowań realizowanych w przedsiębiorstwach nabywa umiejętność opracowywania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych w zakresie produkcji lub usług w przedsiębiorstwie. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Cele kształcenia

Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z dziedziny zarządzania, techniki i technologii, marketingu, ekonomii, finansów, komputerowego wspomagania, a także wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę inżynierską z zakresu wybranego obszaru produkcji. Do pobocznych celów kształcenia należy zaliczyć: nabycie umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania i selekcji informacji, wykonywania analiz, tworzenia opracowań dla rozwiązań organizacyjno-technicznych, umiejętności komunikowania się i prezentacji oraz pracy w grupie.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 3900,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7497655,19.4610313&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7497655,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a oizet.pl

Sylwetka absolwenta Inżynier, absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" zdobywa niezbędne podstawy ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...