Inżynieria bezpieczeństwa pracy - k. unikatowy Łódź - I stopień, dzienne, Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Przejdź na stronę! www.style.p.lodz.pl
Opis


Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy podczas prowadzonych procesów technologicznych z udziałem substancji chemicznych i/lub duŜej ilości energii, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczenia wypadków, awarii i chorób zawodowych.

Absolwent tego kierunku studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie:

 • analiz bezpieczeństwa i ryzyka,
 • kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa,
 • prowadzenie badań okoliczności wystąpienia wypadków i awarii,
 • zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem,
 • prowadzenie szkoleń i dokumentacji bhp.

Szczególne umiejętności absolwenta specjalizacji „Inżynieria środków bezpieczeństwa pracy” będą dotyczyć:

 • projektowania i korygowania stanowisk pracy oraz zarządzania ich bezpieczeństwem,
 • przeciwwypadkowego zabezpieczenia maszyn i urządzeń,
 • ochrony środowiska pracy przed zagrożeniami,
 • nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
 • budowy, technologii i produkcji środków ochron osobistych,
 • łączenia informatyki, automatyki, metrologii, włókiennictwa, elektroniki, fizjologii i zarządzania dla ochrony zdrowia.

Absolwent studiów inżynierskich specjalizacji „Inżynieria środków bezpieczeństwa pracy” będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do zarządzania, projektowania i monitorowania stanu środowiska pracy i stanowisk pracy we wszelkiego typu, małych i dużych zakładach przemysłowych, szczególnie przemysłu lekkiego.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki lub chemii do wyboru

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego , ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • chemia
  • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7529229,19.4499881&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7529229,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.style.p.lodz.pl

Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy podczas prowadzonych procesów technologiczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...