Budownictwo Poznań - I i II stopień, dzienne, Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis


Studia I stopnia: Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa

Studia II stopnia: Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Drogi i lotniska
 • Drogi kolejowe
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Structural Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunku budownictwo - I stopień studiów i tytułu zawodowego inżyniera budownictwa
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem samodzielnych funkcji w budownictwie

Kariera po studiach: - projektowanie i kierowanie wykonawstwem złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie) - praca w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • matematyka
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.4010746,16.9500155&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.4010746,16
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu mieści się w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym w centrum miasta przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W komfortowym wnę...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...