Fizjoterapia Radom - I stopień, dzienne, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Instytut Zdrowia

Opis


Wiadomości i umiejętności uzyskane podczas studiów w zakresie fizjoterapii i odpowiedniego stażu pracy pozwolą na ubieganie się o stanowiska kierownicze w placówkach fizjoterapii w kraju i poza jego granicami:

 • Organizowanie pracy w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu dla dobra chorego czy grupy chorych.
 • Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w gabinecie fizjoterapeutycznym w trakcie wykonywania zabiegów w zakresie fizjoterapii.
 • Kształtowanie i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności całkowicie lub przywrócenie sprawności częściowo.
 • Przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w ciężkich przypadkach kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby, jej wieku i schorzenia.
 • Życzliwości i taktu w słownym i emocjonalnym kontakcie z pacjentem.
 • Dostosowanie swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych, koordynacji działań właściwych i korzystnych dla danego chorego.
 • Przestrzeganie zasad BHP wobec pacjenta i siebie na poszczególnych stanowiskach pracy.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.4027236,21.1471333&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.4027236,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsb.com.pl

Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Woj...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...