Pielęgniarstwo Radom - I stopień, dzienne, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Instytut Zdrowia

Opis


Absolwent kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączy wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i humanizmu. Realizacja programu kształcenia odbywa się na podstawie aktualnych osiągnięć teorii i praktyki oraz zweryfikowanych wyników badań naukowych. Kształcenie ukierunkowane jest na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. Integralną część procesu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne i praktyki kliniczne związane z opieką nad człowiekiem zdrowym i chorym. Program kształcenia umożliwia pogłębienie wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu pielęgniarki poprzez organizację zajęć fakultatywnych, staży; sprzyja rozwijaniu umiejętności samokształcenia. Program uwzględnia współpracę międzynarodową i stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na kształtowanie prozdrowotnych zachowań, postaw i nawyków ludzi – inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, może znaleźć zatrudnienie:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, placówki nauczania i wychowania, sanatoria, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo lecznicze, ośrodki opieki paliatywno – hospitacyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego w ośrodkach służby medycyny
 • w systemach ubezpieczeń społecznych
 • w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, w placówkach oświaty zdrowia na stanowiskach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia
 • w jednostkach gospodarki i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną
 • w strukturach administracji służby zdrowia Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.4027236,21.1471333&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.4027236,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsb.com.pl

Kadrę naukową Uczelni stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Politechniki Radomskiej, UMCS w Lublinie, KUL, Woj...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...