Budownictwo Rzeszów - I i II stopień, dzienne, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis


Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwenci są także przygotowani do przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów budowlanych i inżynierskich oraz nadzorowaniu procesów budowlanych i zarządzania nimi z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. Ukończenie tego kierunku daje wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach edukacyjnych, prowadzenia własnej firmy budowlanej oraz biura projektowego.

Plan studiów kierunku budownictwo obejmuje następujące grupy przedmiotów: ogólnorozwojowe (wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty filozoficzno-socjologiczne oraz prawno-ekonomiczne), podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, ekologia), kierunkowe (wstęp do budownictwa, geometria wykreślna i rysunek techniczny, mechanika konstrukcji, mechanika gruntów i fundamentowanie, budownictwo ogólne, fizyka budowli, konstrukcje budowlane, technologia i organizacja budownictwa, podstawy badań doświadczalnych), uzupełniające (metody komputerowe w budownictwie, architektura i urbanistyka, miernictwo instalacyjne, instalacje budowlane, podstawy drogownictwa i mostownictwa), specjalizacyjne (zestawy przedmiotów dostosowanych do wybranej specjalności z możliwością wyboru grup przedmiotów odpowiadających zainteresowaniom studenta).

W ramach kierunku budownictwo prowadzone są cztery specjalności:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie, budowa i utrzymanie mostów,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo miejskie,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie, komputerowe projektowanie konstrukcji i teoria konstrukcji.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • matematyka
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0189622,21.9812683&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0189622,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsie.edu.pl

**Misja uczelni **<br> Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.<br> Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględni...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...