Administracja Warszawa - I stopień, dzienne, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie

Opis


Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku administracja posiadać będą:

  • podstawy wiedzy ogólnej z dziedziny prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie,
  • znajomość i rozumienie sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej oraz podstawowych problemów i trendów rozwojowych Polski i świata,
  • dobrą znajomość konstytucyjnych ram organizacji i funkcjonowania systemu rządzenia III RP,
  • znajomość podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej oraz ich relacji z administracją publiczną w Polsce,
  • praktyczną umiejętność interpretowania przepisów prawnych, redagowania najczęściej występujących w praktyce administracji aktów stosowania prawa oraz stosowania przepisów procedury administracyjne (KPA),
  • praktyczną znajomość metod i technik organizacji pracy w administracji oraz technik zarządzania zasobami organizacji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów na kierunku Administracja powinni zdobyć w czasie studiów kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich w:

  • w urzędach i agendach administracji centralnej, terenowej i samorządowej;
  • w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych;

Brak informacji nt. czesnego i rodzaju studiów.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.2323929,20.9887762&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.2323929,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.uni.lodz.pl

UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (19...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...