Socjologia Warszawa - I stopień, dzienne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Przejdź na stronę! www.warszawa.janski.edu.pl
Opis


Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W perspektywie umożliwia znalezienie ciekawej, dobrze płatnej pracy. Już w trakcie trwania studiów, studenci maja możliwość odbywać staże i praktyki w urzędach i instytucjach, w których później mogą znaleźć zatrudnienie.

Socjologia umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, kształtowania stosunków międzyludzkich, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów społecznych, prowadzenia badań opinii publicznej, aktywizacji społeczności lokalnych i międzynarodowych, integracji środowisk wielokulturowych.

Program studiów licencjackich z zakresu socjologii spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo obejmuje przedmioty znacznie wykraczające poza to minimum, niezbędne w wykonywaniu zawodu socjologa w warunkach szybko zmieniającego się życia społecznego, kultury i gospodarki.

Studenci korzystając z tego programu wybierać mogą bardziej szczegółowe specjalizacje, w których chcą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Wiedza zdobywana w ramach specjalizacji ukierunkowana jest na jej praktyczną użyteczność. Wśród wykładowców znajdują się znani profesorowie, działacze społeczni, politycy, menedżerowie i urzędnicy. Współpraca studentów z tak dobraną kadrą naukową pozwala na zapoznanie się z konkretnymi problemami występującymi w różnego rodzaju instytucjach (miejscach pracy studentów i absolwentów) oraz sposobami ich racjonalnego i naukowego rozwiązywania.

Wysoka jakość nauczania potwierdzona pozytywna opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej powoduje iż, większość naszych absolwentów podejmuje studia drugiego stopnia i nie mają oni problemów z dostaniem się na takie studia w najbardziej renomowanych uczelniach w Polsce.

Studia z zakresu socjologii pozwalają uzyskać wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą szeroko rozumianego życia społecznego. Zagadnienia ogólne, teoretyczne omawiane na zajęciach uczą samodzielnej interpretacji zjawisk, z którymi spotykamy się bezpośrednio w codziennym życiu rodzinnym, zawodowym i lokalnym oraz zjawisk o szerszym charakterze posiadających wymiar krajowy, kontynentalny i globalny.

Praktyczne ukierunkowanie zajęć z kolei pozwala opanować umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów ujawniających się w życiu społecznym różnych zbiorowości, organizacji i grup ludzkich. W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej istnieje duże zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów tego kierunku.


Specjalności na kierunku Socjologia


  • Doradztwo zawodowe (studia licencjackie)
  • Public Relations i dziennikarstwo - studia międzykierunkowe (studia licencjackie)
  • Socjologia empiryczna i badania marketingowe (studia licencjackie)
  • Socjologia komunikacji społecznej (studia licencjackie)
  • Socjologia mediów i Public Relations (studia licencjackie)
  • Socjologia pracy i zarządzanie personelem (studia licencjackie)
  • Socjologia rodziny (studia licencjackie)


REKRUTACJA
Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat! Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.2941091,21.00309&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.2941091,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Janski www.warszawa.janski.edu.pl

Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W perspektywie umożliwia znalezienie ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...