Zarządzanie Warszawa - II stopień, dzienne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział Zarządzania w Warszawie

Przejdź na stronę! www.warszawa.janski.edu.pl
Opis


Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia trwałych relacji z kluczowymi klientami.

Specjaliści w dziedzinie zarządzania zajmują się kreowaniem wizerunku organizacji, zarządzaniem komunikacją wewnątrz firmy oraz analizowaniem skuteczności i efektywności programów komunikacji marketingowej. Umiejętności, jakie posiada absolwent Zarządzania w Jańskim, umożliwiają mu analizę organizacji procesów wytwarzania, a także obsługi produkcji w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Absolwenci posiadający predyspozycje kierownicze odpowiadające współczesnym wymogom zarządzania będą teoretycznie i w poważnym stopniu praktycznie przygotowani do dynamicznego awansu na eksponowane stanowiska w zarządach przedsiębiorstw, organizacjach samorządowych, non-profit, budżetowych, bądź fundacjach.

Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i sprawności - ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Dzięki warsztatom edukacyjnym, praktykom i nauce poprzez projekty, absolwenci Uczelni bez problemu znajdują zatrudnienie na konkurencyjnym rynku pracy.

Jakość nauczania w Jańskim na kierunku Zarządzanie potwierdzona jest pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz certyfikatem Wiarygodna Szkoła.

Specjalności na kierunku Zarządzanie:


  • Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim (studia magisterskie)
  • Komunikacja w zarządzaniu (studia magisterskie)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym (studia magisterskie)
  • Zarządzanie organizacjami (studia magisterskie)
  • Zarządzanie w administracji publicznej (studia magisterskie)
  • Zarządzanie w gospodarce przestrzennej (studia magisterskie)
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.2941091,21.00309&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.2941091,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Janski www.warszawa.janski.edu.pl

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w cza...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...