Pielęgniarstwo Chełm - I stopień, zaoczne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Przejdź na stronę! www.chelm.janski.edu.pl
Opis


Opis kierunku

Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są jako 3,5 letnie (7 semestrów) studia licencjackie oraz uzupełniające studia licencjackie, tzw. „pomostowe” (TOK A, B, C, D).

Program kształcenia to przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo 1130 godzin zajęć praktycznych i 1200 h praktyk zawodowych oraz 720 h samokształcenia kierowanego. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Typy studiów

- Studia I stopnia licencjackie
- Studia I stopnia licencjackie uzupełniające tzw. „pomostowe” – TOK A, B, C, D

Studia I stopnia licencjackie

Studia zawodowe na kierunku „Pielęgniarstwo” trwają 7 semestrów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. - Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć praktycznych i praktyk. - Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo - rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1166)

Czesne od 3800,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.151422,23.45773&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.151422,23
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.chelm.janski.edu.pl

**Opis kierunku** Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są jako 3,5 letnie (7 semestrów) studia licencjackie oraz uzupełniające studia licencjackie...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...