Turystyka i rekreacja Kraków - I stopień, dzienne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Przejdź na stronę! www.krakow.janski.edu.pl
Opis


Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin. Turystyka należy do tych sektorów europejskiej gospodarki, których przyszłość rysuje się najkorzystniej. Prognozy przewidują stały wzrost obrotu turystycznego w Europie, który będzie przekraczał średni wzrost gospodarczy. Wynika to ze zwiększenia czasu poświęcanego na wypoczynek i wzrost jego znaczenia w społeczeństwie oraz globalny rozwój gospodarczy. Można się spodziewać, że proces ten na nowo ukształtuje przestrzeń polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturową Europy XXI wieku. Małopolska jako duży, liczący ponad trzy miliony ludności region europejski, chce być widoczną jej częścią, jednym z wielu, ale jednak obecnych, aktywnych uczestników tych zmian.

Turystyka i rekreacja w Jańskim wyposaża studentów w rzetelną wiedzę z zakresu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami i biurami podróży. Osoby te będą przygotowane do obsługi turystyki przyjazdowej i wyjazdowej turystyki zagranicznej. Zatem kształcenie specjalistów z tego zakresu jest nie tylko potrzebne, ale także niezbędne by podołać wymaganiom stawianym przez przyszłość przed nie tylko naszym regionem, ale i całą Polską. To, w jaki sposób wywiążemy się z zadań stawianych przed naszym krajem będzie rzutowało na jego rozwój, a co za tym idzie także na dobrobyt wszystkich Polaków.


Specjalności na kierunku Turystyka i Rekreacja


  • Hotelarstwo, rekreacja i organizacja eventów
  • MICE – turystyka biznesowa
  • Pilotaż, przewodnictwo i praca biura podróży
  • Turystyka dziedzictwa kulturowego (studia licencjackie)
  • Turystyka międzynarodowa (studia licencjackie)

REKRUTACJA
Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat! Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0117647,19.9609574&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0117647,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin. Turystyka należy do tych sektorów...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...