Zarządzanie Kraków - I stopień, dzienne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Przejdź na stronę! www.krakow.janski.edu.pl
Opis


Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych.

Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Wdrażając w życie dewizę szkoły uczy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propaguje prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznaje dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu zasobem ludzkim i firmami.

Zarządzanie daje profesjonalną wiedzę na temat opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Wyzwala umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategie jego rozwoju.

Zarządzanie uczy samodzielności myślenia i działania oraz wyzwala inicjatywy w zakresie tworzenia własnego biznesu szczególnie na polu rynku nieruchomości, rachunkowości czy turystyki. Pozwala także w sposób profesjonalny poruszać się na rynku mediów dostrzegając ich niebagatelną rolę w kreowaniu wizerunku firm i ludzi.


Specjalności na kierunku Zarządzanie


  • Marketing międzynarodowy (studia licencjackie)
  • Obsługa rynku nieruchomości (studia licencjackie)
  • Organizacja i zarządzanie w mediach (studia licencjackie)
  • Rachunkowość w zarządzaniu (studia licencjackie)
  • Zarządzanie organizacjami (studia licencjackie)

REKRUTACJA
Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat! Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0117647,19.9609574&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0117647,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznacz...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...