Administracja Płock - I i II stopień, zaoczne, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Administracji

Opis


Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji oraz polityki finansowej samorządu terytorialnego. Kształcimy specjalistów, którzy dysponują wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Absolwent poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Nabywa wiedzę potrzebną do analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych oraz procesów społeczno - gospodarczych, zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu administracji, prawa, finansów i biznesu. Posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej relacji i komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Absolwenci kierunku Administracja to:

  • rzetelnie przygotowani przyszli pracownicy samorządów i administracji gospodarczej
  • nowocześnie wykształceni specjaliści znający realia i ustawodawstwo unijne
  • osoby sprawnie posługujące się systemami informatycznymi, umiejące współpracować z petentami i mediami
  • pracownicy rzetelnie reprezentujący stanowisko urzędu lub firmy.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów ubiegad się mogą kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.5420654,19.7070328&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.5420654,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.uni.lodz.pl

UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (19...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...