Administracja Poznań - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji

Opis


Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.

Ukończenie administracji otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka. Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Studia stacjonarne II stopnia

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku.

1) Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczana według następującej zasady:

bardzo dobry 12,5 punktów

dobry plus 11 punktów

dobry 10 punktów

dostateczny plus 9 punktów

dostateczny 8 punktów

niedostateczny 0 punktów

2) Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę o administracji publicznej oraz prawie administracyjnym ustrojowym, materialnym i procesowym. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest według zasady wskazanej w punkcie 1.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego, bez względu na ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów z obu form postępowania kwalifikacyjnego.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • matematyka
    • historia
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • polski
    • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.4057968,16.929234&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.4057968,16
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu mieści się w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym w centrum miasta przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W komfortowym wnę...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...