Kosmetologia Kraków - II stopień, dzienne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Opis


Absolwent magisterskich studiów uzupełniających na kierunku kosmetologia będzie: posiadać wysokie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu podstaw nauk biomedycznych i promocji zdrowia oraz szczegółową wiedzą z zakresu kosmetologii, dostrzegać ścisły związek kosmetologii z naukami medycznymi w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą, zwłaszcza w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, potrafić promować zasady zdrowego i higienicznego trybu życia, -posiadać umiejętności planowania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem i uwzględniać indywidualne wskazania i przeciwwskazania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadać wiedzę dotyczącą właściwości biologicznych i kosmetycznych poszczególnych składników w kosmetyku oraz przewidzieć efekty ich pożądanego i niepożądanego działania. posiadać umiejętność właściwego doboru metod i środków kosmetycznych dla każdej osoby poddawanej zabiegom kosmetycznym, -posiadać niezbędną wiedzę pozwalającą ocenić kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych i właściwości użytkowych, posiadać znajomość podstawowych metod przemysłowego wytwarzania kosmetyków i zagadnień związanych z recepturą preparatów kosmetycznych, rozumieć rolę właściwej informacji naukowej dotyczącej surowców, produktów i zabiegów kosmetycznych, posiadać kompetencje pozwalające nadzorować prawidłowe stosowanie metod i środków kosmetycznych, posiadać znajomość najważniejszych uregulowań prawnych w kosmetologii, mieć dostateczną wiedzę w zakresie wymogów i procedury rejestracji kosmetyków, posiadać podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, w tym zarządzania i marketingu, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kosmetologii, być przygotowanym do podjęcia obowiązków szkoleniowych w ramach kształcenia zawodowego i studiów magisterskich, mieć świadomość konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i być przygotowanym do podjęcia badań naukowych oraz studiów doktoranckich.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0116522,19.9946592&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0116522,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...