Pielęgniarstwo Kraków - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis


Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Jest przygotowany do korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz w specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz kształcenia podyplomowego.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • biologia
    • wos


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0660892,19.9281993&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0660892,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...