Zarządzanie Tomaszów Mazowiecki - I stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

Przejdź na stronę! filia.uni.lodz.pl
Opis


Absolwent studiów I –go stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, a także potrafi wykorzystywać podstawowe techniki informatyczne w podejmowaniu decyzji w w/w obszarach. Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto, w zależności od wybranej specjalności, uzyskuje umiejętność zarządzania różnymi funkcjami przedsiębiorstwa w warunkach zmieniającego się otoczenia, niepewności i nieciągłości procesów społeczno-gospodarczych. Absolwent pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady kwalifikacji Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Czesne od 3600,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • angielski
  • rosyjski
  • francuski
  • niemiecki


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.5373482,20.0215189&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.5373482,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filia.uni.lodz.pl

Absolwent studiów I –go stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, pr...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...