Ekonomia Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Przejdź na stronę! eksoc.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.

Istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Ekonomia sektora publicznego
 • Ekobiznes
 • Rynek kapitałowy
 • studia w języku angielskim

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty. Staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, fi - nansowymi i materialnymi oraz zna metody i narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia na kierunku EKONOMIA przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, zarówno w kraju i za granicą. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7732399,19.4663072&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7732399,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl eksoc.uni.lodz.pl

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania pr...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...