Ekonomia Łódź - I i II stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Przejdź na stronę! eksoc.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają uzyskać pogłębioną wiedzę ekonomiczną na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie ich analizy ekonomicznej oraz modelowania ich przebiegu. Istnieje możliwość studiowania EKONOMII w języku angielskim.

Istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Ekobiznes

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia kierunku EKONOMIA jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty. W zależności od wybranej na trzecim semestrze specjalności, uruchamianej na kierunku EKONOMIA lub na innych kierunkach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (specjalności międzykierunkowe) pogłębia wiedzę i rozwija swoje umiejętności w zakresie preferowanych aspektów ekonomicznych.

Absolwent studiów II stopnia kierunku EKONOMIA posiada wiedzę i kompetencje dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi. Posiada umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania i modelowania przebiegu zjawisk oraz procesów gospodarczych. Jest przygotowany do opracowywania projektów, podejmowania decyzji, świadczenia usług doradczych, dokonywania audytu. Może podjąć pracę w różnych sektorach i segmentach rynku pracy w Polsce i innych państwach członkowskich UE. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Absolwent kierunku EKONOMIA może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit - głównie na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Czesne od 3800,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7732399,19.4663072&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7732399,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl eksoc.uni.lodz.pl

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają uzyskać pogłębioną wiedzę ekonomiczną na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikroekonomicznej i makroek...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...