Socjologia Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Przejdź na stronę! eksoc.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin wykładów i konwersatoriów, mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie subdyscyplin socjologicznych. Studia na kierunku SOCJOLOGIA trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku SOCJOLOGIA posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent SOCJOLOGII jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkiego typu instytucjach życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym, w instytucjach badań rynkowych czy ośrodkach badania opinii publicznej, jak i w sektorze publicznym, czyli w administracji rządowej i samorządowej, a także w organizacjach pozarządowych. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Możliwość studiowania w: Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ostrołęce, Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Sieradzu

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • polski
  • wos
  • historia
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • polski
  • wos
  • historia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7732399,19.4663072&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7732399,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl eksoc.uni.lodz.pl

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...