Socjologia Łódź - I i II stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Przejdź na stronę! eksoc.uni.lodz.pl
Opis


Studia II stopnia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin wykładów i konwersatoriów mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie subdyscyplin socjologicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku SOCJOLOGIA jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z dostępnych technik badań terenowych oraz potrafi interpretować uzyskane dane. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent osiąga profesjonalny poziom kompetencji i jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkiego typu instytucjach badań rynkowych, opinii publicznej, a także w administracji rządowej i samorządowej, mediach, organizacjach pozarządowych.

Czesne od 3800,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • polski
  • wos
  • historia
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • polski
  • wos
  • historia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7732399,19.4663072&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7732399,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl eksoc.uni.lodz.pl

Studia II stopnia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...