Socjologia Sieradz - I stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Sieradz)

Przejdź na stronę! eksoc.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin wykładów i konwersatoriów, mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie subdyscyplin socjologicznych. Studia na kierunku SOCJOLOGIA trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku SOCJOLOGIA posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent SOCJOLOGII jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkiego typu instytucjach życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym, w instytucjach badań rynkowych czy ośrodkach badania opinii publicznej, jak i w sektorze publicznym, czyli w administracji rządowej i samorządowej, a także w organizacjach pozarządowych. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Czesne od 3800,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • polski
  • wos
  • historia
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • polski
  • wos
  • historia
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.5910601,18.7164838&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.5910601,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl eksoc.uni.lodz.pl

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...