Ekonomia Tomaszów Mazowiecki - I stopień, zaoczne, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Tomaszów Mazowiecki)

Przejdź na stronę! www.zodtomaszow.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Ekonomia posiada przygotowanie praktyczne i teoretyczne do analizowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych oraz podejmowania efektywnej i konkurencyjnej działalności w ramach różnych podmiotów gospodarczych i na różnych rynkach. Nabywa umiejętność do samodzielnego prowadzenia działalności, negocjowania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, urzędach, fundacjach, organizacjach społecznych, a także rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Czesne od 3200,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
  • matematyka
  • wos
  • historia
  • geografia
  • informatyka
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • język nowożytny


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.5262019,20.0248127&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.5262019,20
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.zodtomaszow.uni.lodz.pl

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów e...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...