Filologia - specjalność: filologia angielska Łódź - I i II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny

Przejdź na stronę! www.uni.lodz.pl
Opis


Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz cennych umiejętności w zakresie języka angielskiego, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz komunikacji międzykulturowej, umożliwiając absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej w tłumaczeniu, nauczaniu, środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji, turystyce i usługach wymagających znajomości języka i kultury.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA posiada umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sposób zbliżony do rodzimego użytkownika języka (poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy) w komunikacji międzykulturowej i specjalistycznej oraz kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w wielu dziedzinach. Oferując wszechstronne przygotowanie ję- zykowo-kulturowe w zakresie języka angielskiego, FILOLOGIA ANGIELSKA przygotowuje do podjęcia pracy w wielu atrakcyjnych zawodach wymagających kreatywności i umiejętności językowych. Dzięki ukończeniu fakultatywnego bloku specjalizacji nauczycielskiej, absolwent posiada również przygotowanie do nauczania języka angielskiego w szkole. Wszyscy absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia).

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • wos
  • historia
  • historia sztuki
  • łacina
  • jezyk obcy
  • Filozofia
  • kultura antyczna
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • angielski


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7624552,19.4545907&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7624552,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl filolog.uni.lodz.pl

Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz cennych umiejętności w zakresie języka angielskiego, literatury i kultu...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...